Ångest

Ångest är reaktioner från nervsystemet som inte går att styra och kroppen sätts på fight/fly och den förbereder sig för att fly. Det blir en stark rädsla och sensationer i kroppen uppstår såsom exempelvis snabbare hjärtslag, andnöd, panik, yrsel mm. När man har haft långa perioder i sitt liv med ångest så blir kroppen mer stress känslig.  Långvarig ångest kan ge fysiska symptom såsom rastlöshet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, utmattning