Dödsfall

När vi förlorar någon nära anhörig i vårat liv utsätts vi för chock. Chocken kan pågå under en längre period. Det kan vara svårt att vara i det som man går igenom. Att ha dom rätta vertygen för att möta sorgen är en känslobearbetning kring som underlättar processen kring hela dödsfallet.

Sorger bearbetning: Förlusten av något om det är en nära anhörig, partner, relationer kan vara väldigt krävande att gå igenom. Om en relationen har avslutats på ett sätt som vi kanske inte önskar tenderar den att riva upp gamla sår som finns lagrade i kroppen. Exempelvis om vi blivit övergivna som barn är det otroligt jobbigt att gå igenom en separation som vuxen. Vi har gamla sår som rivs upp och vardagen blir svår handerlig.