Relationsproblematik

Den värdefullaste relationen vi har är den vi har till oss själva. För att få en trygg relation till sig själv som vuxen har vår barndom och relationen vi har haft till våra föräldrar en stor betydelse. Beroende på hur den relationen har varit, utvecklar vi olika typer av anknytning till oss själva och till andra. Medberoende är en typiskt beteende man som vuxen kan utveckla när man som barn har haft ett otryggt miljö, blivit övergiven eller avvisad som liten. Självkänslan blir påverkad när vi inte upplevt en trygghet som ung.