Stress är en del av vardagen och kroppen är uppbyggd på att klara av påfrestningar i korta perioder. När stress blir långvarig tenderar den att påverka kroppen negativt. Och utmattningssyndrom är något som många drabbas av efter en lång tid av stress.