"It's like a broken machine. Thoughts go in your head, get stuck and keep going around and around"

Tvångssyndrom kännetecknas av oönskade tankar och rädslor som kan göra att du känner dig tvingad att göra vissa saker som kallas tvångshandlingar. OCD som det kallas på engelska står för obsessive compulsive disorder. Det är vanligt att ha både tvångstankar och tvångshandlingar. Följden av att ha tvångstankar är ett stort kontrollbehov.