KBT

Kognitiv beteendeterapi utgår från att våra tankar, känslor och handling hör samman och påverkar varandra. KBT arbetar jag för att hjälpa dig att bli medveten och förändra dina tankemönster om dig själv och situationer så att det blir till mer hjälp för dig i din vardag. KBT hjälper till att förändra beteenden och tankar som håller dig fast i nedstämdhet, oro, ångest eller destruktiva vanor och relationer.

KBT är hjälpsam för dig som har problem med: