Tvångstankar
"It's like a broken machine. Thoughts go in your head, get stuck and keep going around and around"

Tvångssyndrom kännetecknas av oönskade tankar och rädslor som kan göra att du känner dig tvingad att göra vissa saker som kallas tvångshandlingar. OCD som det kallas på engelska står för obsessive compulsive disorder. Det är vanligt att ha både tvångstankar och tvångshandlingar. Följden av att ha tvångstankar är ett stort kontrollbehov.

Relationsproblematik

Relationsproblematik

Den värdefullaste relationen vi har är den vi har till oss själva. För att få en trygg relation till sig själv som vuxen har vår barndom och relationen vi har haft till våra föräldrar en stor betydelse. Beroende på hur den relationen har varit, utvecklar vi olika typer av anknytning till oss själva och till andra. Medberoende är en typiskt beteende man som vuxen kan utveckla när man som barn har haft ett otryggt miljö, blivit övergiven eller avvisad som liten. Självkänslan blir påverkad när vi inte upplevt en trygghet som ung.

Dödsfall

Dödsfall

När vi förlorar någon nära anhörig i vårat liv utsätts vi för chock. Chocken kan pågå under en längre period. Det kan vara svårt att vara i det som man går igenom. Att ha dom rätta vertygen för att möta sorgen är en känslobearbetning kring som underlättar processen kring hela dödsfallet.

Sorger bearbetning: Förlusten av något om det är en nära anhörig, partner, relationer kan vara väldigt krävande att gå igenom. Om en relationen har avslutats på ett sätt som vi kanske inte önskar tenderar den att riva upp gamla sår som finns lagrade i kroppen. Exempelvis om vi blivit övergivna som barn är det otroligt jobbigt att gå igenom en separation som vuxen. Vi har gamla sår som rivs upp och vardagen blir svår handerlig.

Ångest

Ångest

Ångest är reaktioner från nervsystemet som inte går att styra och kroppen sätts på fight/fly och den förbereder sig för att fly. Det blir en stark rädsla och sensationer i kroppen uppstår såsom exempelvis snabbare hjärtslag, andnöd, panik, yrsel mm. När man har haft långa perioder i sitt liv med ångest så blir kroppen mer stress känslig.  Långvarig ångest kan ge fysiska symptom såsom rastlöshet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, utmattning